Eigenaar van PUURgroenten, inkoop, teelt, zaai, oogst, website, communicatie, pr, algemeen, beleid, experience.